Nasz znak : RGP.6733.11. 2011              Ostróda, dnia 13 czerwca 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 13 czerwca 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 13/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 221/39 i 221/47 położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.06.2011, ostatnia aktualizacja: 14.07.2011, odsłon: 802


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085705
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości