Nasz znak : RGP.6733.3.2011                            Ostróda, dnia 10 czerwca 2011 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 9 czerwca 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 11/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym na działce nr 309, położonej w miejscowości Lubajny.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.06.2011, ostatnia aktualizacja: 14.07.2011, odsłon: 754


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100675
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości