Nasz znak : RGP-7331/161/2008                         Ostróda, dnia 8 grudnia 2008 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 8 grudnia 2008 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 17/2008 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę gazociągu wraz z przyłączem do działki Nr 9/15 i 9/33 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.12.2008, ostatnia aktualizacja: 09.02.2009, odsłon: 778


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315745
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości