Nasz znak : RGP-7331-1/28/2009                               Ostróda, dnia  5 lutego 2010 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 4 lutego 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał postanowienie o sprostowaniu decyzji Nr 30/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej do realizowanych budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/45, 310/51, 310/46 i 310/36 poprzez dodanie omyłkowo pominiętych działek nr 310/32, 310/46, 310/24, 310/43, 310/25, 310/26, 310/27 i 310/28 położonych przy ul. Wiosennej w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią postanowienia w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji 23.02.2010 r.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.02.2010, ostatnia aktualizacja: 18.03.2010, odsłon: 698


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563631
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości