Nasz znak : RGP-7331-1/3-1/2009                           Ostróda, dnia 30 listopada 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 30 listopada 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 23/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej SN 15 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr 263, 264/1, 330/84, 284, 330/80, 330/43, 255, 256 położonych w miejscowości Szafranki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.12.2009, ostatnia aktualizacja: 30.12.2009, odsłon: 858


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331810
odsłon strony

Aktualnie mamy
88 gości