Nasz znak : RGP-7331-1/27/2010                         Ostróda, dnia  29  października 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 28 października 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 25/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV przewidzianej do

realizacji na działkach nr nr 150/4 i 150/12, położonych w miejscowości Zwierzewo, do zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 58 położonej w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2010, ostatnia aktualizacja: 29.11.2010, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622317
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości