Nasz znak : RGP-7331-1/44/2010                                     Ostróda, dnia 25 marca 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 24 marca 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 40/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 61/16 i 61/17 położonych w miejscowości Grabinek, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Z up. Wójta Gminy

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa

Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2011, ostatnia aktualizacja: 19.04.2011, odsłon: 685


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100160
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości