Nasz znak : RGP-7331/1/48/2010                    Ostróda, dnia  08 września 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 07 września 2011r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 20/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

 

- dobudowie dwóch wiatrołapów do budynku zespołu szkolno – przedszkolnego,

- dobudowie schodów zewnętrznych do przedszkola,

- dobudowie zadaszenia nad wejściem do szkoły,

- budowie chodnika przed wejściem do szkoły,

przewidzianej do realizacji na działce nr 139, położonej w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 19.09.2011, ostatnia aktualizacja: 07.11.2011, odsłon: 746


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100258
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości