Nasz znak : RGP-7331-1/3/2010                                        Ostróda, dnia  24 maja 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 21 maja 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 9/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV przewidzianej do realizacji

na działkach Nr 166/60, 166/64, 160, 166/63 i 243/4 położonych w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 27.05.2010, ostatnia aktualizacja: 06.07.2010, odsłon: 639


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622321
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości