Nasz znak : RGP-7331- 1 /4/2009                              Ostróda, dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm. / zawiadamia się, że w dniu 29 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 7/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej n.n. przewidzianej do realizacji na działkach nr 124, 192/1 i 247/22 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2009, ostatnia aktualizacja: 02.06.2009, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331738
odsłon strony

Aktualnie mamy
103 gości