Nasz znak : RGP-7331/168/2008                                Ostróda, dnia 30 kwietnia 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 6/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3072/4, 3072/8, 179, 16, 3072/7, 42, 3/6, 3055/21, 18, 3055/22, 3055/9, 6, 21/1, 7/4, 45/3, 24/1, 3055/18, 10/15, 16, 45/5, 68, 45/4, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 10/16, 10/13, 10/7, 10/9 i 41/1 położonych w miejscowości Ruś Mała, obręb Mała

Ruś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.04.2009, ostatnia aktualizacja: 02.06.2009, odsłon: 864


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331445
odsłon strony

Aktualnie mamy
96 gości