Nasz znak : RGP-7331-1/2/2009                              Ostróda, dnia  6 maja 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 16 kwietnia 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 5/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączem do dwóch budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 285, 284, 265, 266 i 267 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.05.2009, ostatnia aktualizacja: 09.06.2009, odsłon: 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315820
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości