Nasz znak: RGP-7331-1 / 27/2009                           Ostróda, dnia 3 grudnia 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 2 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 29/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 i 12 oraz przepompowni ścieków P1 ( sieciowej ) ze zbiornikiem do awaryjnego gromadzenia ścieków i złączem kablowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75 i 152/3 położonych w miejscowości Nastajki, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.12.2009, ostatnia aktualizacja: 19.01.2010, odsłon: 693


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315803
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości