Nasz znak : RGP.6733.28.2011                  Ostróda, dnia  30 grudnia 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 30 grudnia 2011r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 28/2011o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: „ Instalacji tablicy informacyjnej przy śluzie Mała Ruś, zlokalizowanej na działce nr 175, obręb 18- Mała Ruś „ gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.01.2012, ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458753
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości