Nasz znak : RGP-7331-1/13/2009                    Ostróda, dnia 19 listopada 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 17 listopada 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 28/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę masztu kratowego do przesyłu radiowego internetu, przewidzianą do realizacji na działce nr 255/31 położonej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

  

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

                         

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.11.2009, ostatnia aktualizacja: 30.12.2009, odsłon: 833


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315567
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości