Nasz znak : RGP-6733.27.2011                             Ostróda, dnia 16 listopada 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. )zawiadamia się, że w dniu 15 listopada 2011r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 26/2011o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 273/3, 273/7, 276/2, 673/26, 278/4 i 290 położonych w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.11.2011, ostatnia aktualizacja: 27.12.2011, odsłon: 731


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100174
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości