Nasz znak : RGP-7331-1/14/2009                                                                                                                                                           Ostróda, dnia 10 listopada 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 9 listopada 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 25/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3260/4, 3260/5, 3262/1, 3262/3, 3280/1, 3281, 3297, 3296 położonych w obrębie Stare Jabłonki i działkach nr 3316 i 3315 położonych w obrębie Ostrowin, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.11.2009, ostatnia aktualizacja: 30.12.2009, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331505
odsłon strony

Aktualnie mamy
95 gości