Nasz znak : RGP-7331/246/2008                              Ostróda, dnia 24 marca 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 19 marca 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 2/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę gazociągu wraz z przyłączem do działek Nr 329/1, 203, 83/8 i 246/4 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.03.2009, ostatnia aktualizacja: 24.04.2009, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331499
odsłon strony

Aktualnie mamy
94 gości