Nasz znak : RGP-7331-1/3/2009                         Ostróda, dnia 8 września 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 7 września 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 18/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej SN 15kV i węzła rozdzielczego SN/SN 15/15kV przy ul. Turystycznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/1, 144/57 położonych w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.09.2009, ostatnia aktualizacja: 15.10.2009, odsłon: 829


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315600
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości