Nasz znak : RGP-7331-1/10/2009                                    Ostróda, dnia 7 września  2009r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 7 września 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 17/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym , przewidzianego do realizacji na działce nr 63/2 położonej w miejscowości Kajkowo, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

  

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

      

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.09.2009, ostatnia aktualizacja: 15.10.2009, odsłon: 848


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331428
odsłon strony

Aktualnie mamy
93 gości