Nasz znak : RGP-7331-1/16/2010                               Ostróda, dnia 26 sierpnia  2010 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 25 sierpnia 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 16 /2010 lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach nr 9/1, 5/11 i 18/2 w miejscowości Kraplewo do zasilenia przepompowni ścieków , przewidzianej do realizacji na działce nr 5/5 położonej w miejscowości Kraplewo, gmina Ostróda.

   Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 31.08.2010, ostatnia aktualizacja: 15.09.2010, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526754
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości