Nasz znak : RGP.6733.12.2012                 Ostróda, dnia 28 września 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w dniu 27 września 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 14/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na rozbudowie gazociągu średniego ciśnienia 0,5 MPa na działkach nr 6/11, 6/14, 6/15, 6/59 położonych w obrębie geodezyjnym Szyldak, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

WÓJT

 

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 03.10.2012, ostatnia aktualizacja: 08.11.2012, odsłon: 811


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563448
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości