Nasz znak: RGP.6733.13.2012                            Ostróda, dnia 28 września 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ) zawiadamia się, że w dniu 27 września 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 13/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznej kablowej na działce nr 182 oraz budowie złącza pomiarowego na działce nr 205 w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.

 

  Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt

 

Bogdan Bartnicki

Osoba pełniąca funkcję na podst. art. 28f

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 03.10.2012, ostatnia aktualizacja: 08.11.2012, odsłon: 766


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100721
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości