Nasz znak : RGP-7331-1/4/2010                                           Ostróda, dnia  8 lipca 2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 7 lipca 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 13/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach Nr  35/1, 34/3, 12/3, 13/2 i 94/1 położonych w miejscowości  Ostrowin,  gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.07.2010, ostatnia aktualizacja: 13.08.2010, odsłon: 734


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569127
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości