Nasz znak : RGP.6733.31.2011                 Ostróda, dnia  10 lutego 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) zawiadamia się, że w dniu 07 lutego 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 1/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającą warunki zabudowy na przebudowę linii napowietrznej SN15kV na kablową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 144/46, 144/47 i 144/53 położonych w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 15.02.2012, ostatnia aktualizacja: 23.03.2012, odsłon: 770


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474642
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości