Nasz znak : RGP-7331/157/2008                                  Ostróda, dnia  4 marca 2009 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 4 marca 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 1/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na modernizacji nawierzchni drogi gminnej ul. Szkolnej i budowie dwóch zatok postojowych oraz budowie parkingu samochodowego przy ul. Ostródzkiej, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 654, 619/1, 619/2, 619/3, 619/4 położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.03.2009, ostatnia aktualizacja: 20.04.2009, odsłon: 770


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331678
odsłon strony

Aktualnie mamy
97 gości