Nasz znak : RGP.6733.26.2011

Ostróda, dnia 10 października 2011 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 7 października 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 24/2011

 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 113, 64/15 i 64/10 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.10.2011, ostatnia aktualizacja: 17.11.2011, odsłon: 749


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097616
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości