Nasz znak: RGP - 7624/12/2008                               Ostróda, dnia 18 maja 2009 r.

 

Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Stosownie do art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o. w Chybie Zakład Ubojni Drobiu w Lubajnach, przewidzianej do realizacji na działce nr 398/2 położonej w miejscowości Lubajny.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. Nr 315 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie do dnia 25 maja 2009 r. od daty ukazania się zawiadomienia.

 

Niezwłocznie po tym terminie zostanie wydana decyzja rozstrzygająca.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.05.2009, ostatnia aktualizacja: 26.05.2009, odsłon: 834


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315550
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości