Nasz znak: RGP - 7624/22/2008                              Ostróda, dnia 18 maja 2009 r.

 

Zawiadomienie stron o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Stosownie do art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, że organ zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PHU MARTOM - TRAVELAND Sp. z o.o. w Olsztynie dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i remoncie Hotelu Anders - Resort & Spa, przewidzianej do realizacji na działce nr 169 położonej w miejscowości Stare Jabłonki.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań w terminie do dnia 25 maja 2009 r. od daty ukazania się zawiadomienia. Niezwłocznie po tym terminie zostanie wydana decyzja rozstrzygająca.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.05.2009, ostatnia aktualizacja: 26.05.2009, odsłon: 877


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331735
odsłon strony

Aktualnie mamy
106 gości