Nasz  znak: RGP-7624/17/2008                          Ostróda, dnia 19 lutego 2009 r.

 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

 

Stosownie do art. 10 § 1 kpa organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie w imieniu, której z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda występuje Pani Grażyna Tochman „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe z siedzibą w Olsztynie dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianego w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie do dnia 26 lutego 2009 r.

            

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Otrzymują:

 

1. Gmina Ostróda.

 

2. „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe Grażyna Tochman.

 

3. Właściciele nieruchomości trasy przebiegu projektowanych sieci.

    Wykaz do wglądu w aktach sprawy.

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 20.02.2009, ostatnia aktualizacja: 02.03.2009, odsłon: 830


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315536
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości