Nasz znak : RGP.6733.08.2012                 Ostróda, dnia  31 lipca 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. )zawiadamia się, że w dniu 30 lipca 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 10/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143/1, 144/8, 144/46 i 144/47położonych w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

                                                         

Z up. Wójta

 

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.08.2012, ostatnia aktualizacja: 27.08.2012, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544476
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości