Nasz znak: RGP.6733.04.2012

Ostróda, dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 26 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 7/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie kablowej linii energetycznej nN-04 kV oraz złącza kablowo pomiarowego celem zasilenia działek ogrodowych na działkach nr 673/26, 277/6 i 290 położonych w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporz. G. Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 04.06.2012, ostatnia aktualizacja: 18.07.2012, odsłon: 888


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830326
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości