Nasz znak : RGP.6733.05.2012

Ostróda, dnia 18 maja 2012 r.

 

Zawiadomienie

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 16 maja 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 8/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci energetycznej SN-15kV oraz nN 0,4 kV do zasilenia schroniska dla zwierząt, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/15 i 1/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Wyżnica, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporz. G. Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 04.06.2012, ostatnia aktualizacja: 18.07.2012, odsłon: 867


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544576
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości