Nasz znak : RGP-7331- 1 /18/2010        Ostróda, dnia  17 września  2010 r.

 

                               

                                                                 ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm. /  zawiadamia się, że w dniu 16 września 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał  decyzję      Nr 19/2010

         

o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę linii kablowej n.n. przewidzianej do realizacji na działkach Nr Nr 203 i 243/5 do zasilenia zabudowy mieszkaniowej na działkach nr nr 243/4, 243/6, 243/10, 243/11 położonych przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1,  pok. nr 315.

                  

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Magda kowieska

 

data publikacji: 27.09.2010, ostatnia aktualizacja: 26.10.2010, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16568998
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości