Nasz znak : RGP-7331/215/2008

Ostróda, dnia 13 sierpnia 2009 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 30 lipca 2009 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 15/2009. o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenera z agregatem prądotwórczym na fundamencie oraz wymianie anten nadawczo - odbiorczych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLUS, przewidzianej do realizacji na działce Nr 430/5, położonej na działce Nr 430/5 w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.08.2009, ostatnia aktualizacja: 28.09.2009, odsłon: 863


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331345
odsłon strony

Aktualnie mamy
102 gości