Nasz znak : RGP-7331-1/40/2010

Ostróda, dnia 25 lutego 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 25 lutego 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 36/2010

 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na:

 

- budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN 15kV,

 

- budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV,

 

- budowie 2 szt. transformatorów.

 

przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 3/6, 3/9, 3/13 i 3/15 w obrębie Smykówko

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdziaława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.02.2011, ostatnia aktualizacja: 19.04.2011, odsłon: 710


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622422
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości