Nasz znak : RGP-7331-1/39/2010

Ostróda, dnia 25 lutego 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 25lutego 2011 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 35/2010

 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie słupa celem przyłączenia elektrowni na biomasę, przewidzianej do realizacji na działce nr 3/6 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdziaława Michałowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.02.2011, ostatnia aktualizacja: 19.04.2011, odsłon: 718


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085684
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości