Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Inwestycyjny, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

Adres: Urząd Gminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 311

Tel.(089) 6760731.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VI/25/03 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.

 

Wymagane opłaty:

-bez opłat

 

Termin i tryb realizacji wniosku:

Wnioski rozpatrywane są w chwili uzyskania wolnego lokalu mieszkalnego.

 

Tryb odwoławczy:

1. Skarga do Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.

 

 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.07.2009, ostatnia aktualizacja: 02.09.2014, odsłon: 2 744


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474593
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości