Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub rejestru zamieszkania cudzoziemców
 
     Wymagane dokumenty:
     1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia (druk do pobrania)
 
     2. Dowód osobisty lub paszport.
 
     3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
     Złóż wniosek przez Internet:
  Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
  Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
     Opłaty:
  Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016r., poz 1827 ze zm.).
 
  Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.
 
     Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
     Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
 
     17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
     Termin i sposób załatwienia:
  Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
 
     Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
 
     Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2017r. poz.657 z późn.zm.)
 
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257)
 
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)
 
     Tryb odwoławczy:
  Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 25.08.2022, odsłon: 1 510


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100757
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości