Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego według załączonego wzoru.(druk do pobrania)
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314
Telefon (0-89) 6760734.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 
 Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za każdą działkę należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wydaje się zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Uwagi:
1. Wnioski o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można   składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
 
Odbiór zaświadczenia może być:
 
- osobiście przez wnioskodawcę,
 
- za pośrednictwem poczty,
 
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
 
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:
 
- oznaczenie miejsca: nr działki, obręb, miejscowość.

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 11.05.2016, odsłon: 5 975


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15810495
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości