Zaświadczenie o prawie do głosowania
Jeśli wyjeżdżasz, a chciałbyś wziąć udział w głosowaniu możesz otrzymać zaświadczenie
o prawie do głosowania
. Dzięki zaświadczeniu możesz zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania możesz odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 12 października 2023 r.  (w godz. pracy Urzędu). Wydawane jest tylko JEDNO zaświadczenie o prawie do głosowania.
 
Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania przygotuj:
- dowód osobisty (także mDowód) lub paszport;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (wniosek musi zostać podpisany przez wyborcę nawet jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik); (WZÓR WNIOSKU)
- pisemne/wyraźne upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r., jeśli zaświadczenie odbiera pełnomocnik.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Dowolny organ gminy (bez względu na miejsce zamieszkania wyborcy lub ujęcia w spisie wyborców).
Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).
Urząd Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda
 
Opłaty
Zaświadczenie o prawie do głosowania jest bezpłatne.
Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne.
 
Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymasz natychmiast po złożeniu wniosku.
 
Uwaga!
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia a tym samym wzięcie udziału w głosowaniu, również w obwodzie właściwym dla miejsca stałego pobytu.

 

Data przekazania do publikacji: 11.09.2023
Osoba przekazująca: Katarzyna Grzeluk

Sporządził/a: Katarzyna Grzeluk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 29


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15810529
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości