Zarządzenie Nr/96/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 grudnia 2005 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na  okres dłuższy niż 3 lata (Dz.U. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie  na rzecz Gminy Ostróda  działkę gruntu oznaczoną w/g ewidencji jako działka  Nr  266/71 o pow. 32 m2 położoną w obrębie  Międzylesie gmina Ostróda, zabudowaną urządzeniami  przepompowni ścieków  kanalizacji sanitarnej  dla  miejscowości Międzylesie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 21.12.2005, ostatnia aktualizacja: 21.12.2005, odsłon: 995


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214846
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości