Zarządzenie Nr/87/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 listopada 2005 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na  okres dłuższy niż
3 lata,(Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie od Ryszarda i Edyty Zawadka  na rzecz Gminy Ostróda,  nieruchomość  oznaczoną  w/g  ewidencji  gruntów   jako działki  Nr  194/25, 194/27, 194/28  195/4 o łącznej  pow. 525 m2 położoną w obrębie  Lubajny gmina Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 07.12.2005, ostatnia aktualizacja: 07.12.2005, odsłon: 824


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214806
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości