Zarządzenie Nr49/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 maja 2007 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie, art. 109 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

   § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu:

 

- prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 166/38 o pow. 376 m2 oraz udziału 1/24 części w prawie użytkowania wieczystego działek nr 166/29 i 166/39 położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki gm. Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Krzysztofa i Barbary Ogrodowczyk.

 

  2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 12 maja 2007r. Rep. A Nr 2874/2007 zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynku ul. Rynek Nr 2 – Notariusz Teresa Ziółkowska.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.06.2007, ostatnia aktualizacja: 19.06.2007, odsłon: 800


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214817
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości