Zarządzenie Nr/27/07

Wójt Gminy Ostróda

z dnia 30 marca 2007 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż

3 lata (Dz.U. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów:

 

   - obrębu Glaznoty , jako działki: nr 44, 53, 56, 36,13

 

   - obrębu Wygoda, jako działka nr 46

 

   - obrębu Samborowo, jako działka nr 328/4

 

      z przeznaczeniem na urządzenie trasy rowerowej.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.04.2007, ostatnia aktualizacja: 11.04.2007, odsłon: 922


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238703
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości