Zarządzenie Nr 99/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 lipca 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania:
„Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie ”
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru zadania „Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie ”
 
     2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Bogusław Fijas – przewodniczący,
 
  2) Jan Brzozowski – członek,
 
  3) Zbigniew Tomczyk – członek,
 
  4) Krzysztof Ruczyński - członek.
 
     § 2. 1. Odbioru należy dokonać przy udziale wykonawcy robót i branżowych inspektorów
 nadzoru
 
     2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego i sołtysa z okręgu Kajkowa.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania
 inwestycyjnego.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.07.2018
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.07.2018, ostatnia aktualizacja: 20.07.2018, odsłon: 278


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907370
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości