Zarządzenie Nr 99/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 października 2007r.

 

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Odwołuję Marię Konkiel ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Lipowie ze względu na zrzeczenie się członkostwa w tej komisji.

 

§ 2. Powołuję Mirosława Markowskiego w skład Obwodowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.10.2007, ostatnia aktualizacja: 15.10.2007, odsłon: 897


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526769
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości