Zarządzenie Nr 99/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 grudnia 2005r.

 

w sprawie powołania Zespołu d.s. ustalenia warunków sporządzenia gminnej ewidencji zabytków gminnego programu opieki nad zabytkami oraz studium wartości kulturowych gminy.

 

 

      Na podstawie § 16 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r., zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Zespół d.s. ustalenia warunków sporządzenia gminnej ewidencji zabytków, gminnego programu opieki nad zabytkami oraz studium wartości kulturowych gminy Ostróda w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący;

 

      2. Celina Pych - zastępca przewodniczącego;

 

      3. Marta Żeberek - sekretarz;

 

      4. Zdzisława Michałowicz - członek;

 

      5. Krzysztof Ruczyński - członek.

 

      § 2. Do zadań zespołu należy w szczególności  określenie terminu, możliwości organizacyjnych i technicznych oraz  zestawienie kosztów realizacji przedsięwzięć wykazanych w § 1.

 

      § 3. Zespół wyniki swojej pracy przedstawi Wójtowi Gminy do dnia 31 stycznia 2006r.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 10.01.2006, ostatnia aktualizacja: 10.01.2006, odsłon: 790


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219048
odsłon strony

Aktualnie mamy
86 gości