Zarządzenie Nr 98/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 lipca 2018 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia grunt o pow. 0,4145 ha, stanowiący część działki ew. Nr 85/5, o pow. 2,11 ha, położonej w obrębie Kątno, gmina Ostróda, na okres 3 miesięcy.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.07.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.07.2018, ostatnia aktualizacja: 12.07.2018, odsłon: 364


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927455
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości