Zarządzenie nr 98/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 20 lipca 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Idzbarku oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji
 
 
     Na podstawie art. 36 a ust.10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn.zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Idzbarku, powołuje się komisję konkursową w następującym składzie:
 
  1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
 
  a) Cezary Wawrzyński,
 
  b) Ewa Malinowska,
 
  c) Tomasz Klimecki.
 
 
  2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
 
  a) Irena Rubczewska,
 
  b) Małgorzata Hochleitner,
 
  c) Anna Szczawińska.
 
    § 2. Na przewodniczącego komisji wyznacza się Cezarego Wawrzyńskiego.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 21.07.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2017, ostatnia aktualizacja: 21.07.2017, odsłon: 592


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219460
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości